Etappe 5 | Glenelg – Strathalbyn | 149,5 km 
Profil der 5. Etappe der Tour Down Under 2019
Karte der 5. Etappe der Tour Down Under 2019